Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Magnus Norell’

kalifatetsåterkomstMycket tidigt under den så kallade arabiska våren under första halvan av 2011 stod det klart att de islamistiska organisationerna och partierna var bäst organiserade. Muslimska brödraskapet, själva urorganisationen ur vilken de flesta islamiströrelser växt fram, skapad 1928, var snabbt framme i Egypten. (Innan militären kuppade till sig makten sommaren 2013.) Idag kan man konstatera att olika islamistiska organisationer är de stora vinnarna efter de politiska revolutionerna från 2011.

IS har skickligt och effektivt tagit plats i ett politiskt vakuum som skapats av det långvariga kaoset i regionen. De har utnyttjat konflikten mellan sunni- och shiamuslimer, haft svagt motstånd, rört sig inom svaga statsbildningar, och förstås baserat sig på den sammankoppling mellan religion och politik som islam aldrig frigjort sig ifrån, hävdar Magnus Norell. Det är kanske detta resonemang där han slår fast att islamisterna stödjer sig på teologi och religiösa regler, och hänvisar till religiösa urkunder som ideologiska motståndare har svårt att vifta bort, som bidragit till att en så meriterad terrorismforskare som Magnus Norell plötsligt fick svårt att ge ut denna bok. Han beskriver i förordet hur förlag efter förlag nobbar honom med diverse bortförklaringar.

Nåväl. Jag lär mig i alla fall massor. Magnus Norell knyter ihop sådant jag undrat över, som till exempel i ett avsnitt om Saudiarabien där han också citerar den palestinske forskaren Ahmed Khalidi (Oxford)  som talar om ”ett krig om islams själ”.

Khalidi sammanfattar den inommuslimska konflikt som IS framväxt återigen ställt på sin spets som en som bottnar i den form av ideologisk grogrund som IS (och all annan muslimsk extremism) vuxit fram i. Detta, menar Khalidi, har gjorts möjligt främst på grund av det decennielånga stöd som Saudiarabien givit till skolor, universitet och moskéer runt om i muslimska länder, och även i Europa och USA. Denna ideologiska offensiv från saudiskt håll (och som till stor del tog riktig fart efter den islamistiska revolutionen i Iran 1979), har gjort det möjligt för denna mycket stränga, ortodoxa gren av islam — som är antimodern, antisemitisk, kvinnofientlig och motståndare till all form av verklig demokrati, pluralism, inklusive islamisk pluralism — att dominera mycket av det problemformuleringsinitiativ som är så viktigt när det gäller att definiera en religiös ideologi.
Det är denna salafism som är grunden för den ideologi som IS så framgångsrikt har spritt. Saudiarabien betraktar ju IS som ett hot eftersom det ny(a) kalifatet som utropades av al Bagdadi direkt utmanar den saudiska självbilden som centrum för islam. Den saudiska regeringen var således fort ute med att förklara sig villig att stödja USA mot IS. Det är en hjälp som främst är ekonomisk men sauidsk militär har varit involverad även i flygattackerna mot IS. Landet befinner sig således i den situationen att man både finansierat den islamistiska ideologi som gjort IS möjlig, och samtidigt finansierar kriget mot IS. Det går i längden inte att sitta på dessa två stolar samtidigt, och ju snabbare Saudiarabien, och andra, tar tag i den diskussionen, desto bättre.

Read Full Post »

brevSprillans nytt från terrorexperten Magnus Norell, om Islamiska staten, och så en efterlängtad novellsamling av Margaret Atwood. Jag har längtat efter den sen jag hörde denna intervju.

Read Full Post »